I arbejdet med sit speciale om bæredygtig film-og medieproduktion (læs vores sidste indlæg), stødte Josefine på en masse bæredygtige initiativer i udlandet. Siden har vi lært endnu flere at kende, og der er MEGET at lære. Overordnet set er der 6 områder, hvor der allerede er taget store skridt i andre lande, og hvor vi mener, at Danmark kan indhente distancen:

  • Bæredygtige standarder i offentlige støttesystemer
  • Gennemtænkt certificering og måling af miljøpåvirkning
  • Udpegede personer, der kan implementere bæredygtige metoder og værktøjer på set
  • (Videre)uddannelse
  • Forskning, innovation og teknologi
  • Grønne leverandørdatabaser

I det her indlæg vil vi gerne introducere områderne og fortælle om nogle af de bæredygtige initiativer derude, som vi er inspirerede af i vores arbejde. I fremtiden vil vi her på bloggen dykke ned i forskellige initiativer og interviewe de first-movers, der står bag – også fra de andre kreative grene.

ØKONOMISKE GULERØDDER

Der er god grund til at arbejde med bæredygtige standarder i offentlige støttesystemer. Når et land har skrevet under på Paris-aftalen og nationalt arbejder for en 70% Co2 reduktion i 2030, giver det god mening, at det kan ses i fordelingen af offentlige midler. (Ja, det er Danmark, vi hentyder til…)

I England var det i kølvandet på Climate Change Act fra 2008, at blandt andre UK Film Council begyndte at opstille bæredygtige standarder. De bad British Standards Institute (BSI) om at udforme standarder specifikt til filmbranchen. Det blev implementeret i 2012.

Det betyder, at selskaber skal formulere en bæredygtig strategi gennem definerede mål og beskrive, hvordan de vil opnå målet. Det resulterede også i, at bæredygtighed er skrevet ind i British Film Institute 5-års strategi:

Politiske rammer får også initiativer til at spirre. I både Belgien og Italien blev forbindelsen mellem den audiovisuelle industri og klimadagsorden skabt af politisk initiativ. I Tyskland blev det et fokus, da Hamborg var den Europæiske Miljøhovedstad.

Det er påfaldende, at mange bæredygtige initiativer i udlandet er blevet igangsat gennem regionale filmfonde. Mange steder har regioner en særlig rolle i miljøpolitik. De kender det specifikke miljø, og støttesystemer er ofte også forankrede i regioner.

Det gælder for eksempel for VAF, Flanders Audiovisuelle Fond og initiativet E-mission, et af de mest ambitiøse initiativer i Europa. For at få de sidste 10% af det fulde støttebeløb, skal produktioner deltage i rådgivnings-sessioner, implementere bæredygtige metoder og bruge en Co2 beregner.

I EU er der endnu ingen fælles standarder, men initiativet Green Screen Interreg EU er et vigtigt skridt i den retning. Baseret på frivilligt partnerskab mellem globale og lokale medspillere, inviterer Green Screen til udviklingen af nye metoder og standarder.

GENNEMTÆNKT CERTIFICERING

I flere lande, blandt andet i Belgien under VAF, findes der certificeringsmuligheder og eco-labels til produktioner, der lever op til bæredygtige kriterier. Certificering kan motivere produktioner til at komme i gang med omstillingen, men på sigt er det selvfølgelig meningen, at det skal være helt normalt at producere bæredygtigt.

Uden en fælles regulering, kan der også opstå variationer af labels, der ikke er reelt fremmer bæredygtighed, og derfor en risiko for greenwashing. I Italien har Trentino Film Commission måske fundet løsningen på det dilemma.

Point-system i samarbejde med en tredje part

I deres T-Green Rating System bliver der givet point efter indsatsen på energibesparelse, transport, catering, affaldshåndtering og kommunikation af indsatserne.

Trentino Film Commission rating system bæredygtig filmproduktion

Eksempel på Trentino Film Commission pointsystem – her pointene for energibesparelse

Når et projekt ansøger om støtte hos Trentino, er der mulighed for at søge certificering ved at udfylde, hvilke kriterier, man vil leve op til. Produktionen bliver superviseret af en tredje part, nemlig ‘APPA of Trento’ – det regionale miljøbeskyttelses agentur. De sikrer, at metoderne virker, og efter en sidste evaluering kan produktionen få et certifikat. Det udløser ekstra støtte fra Trentino, alt efter hvor mange point, produktionen har opnået.

INDSAMLING AF DATA OM MILJØPÅVIRKNING

I både udviklingen, og implementeringen af offentlige standarder og certificeringer, er data helt central. Vi mangler tal på, hvor meget danske produktioner udleder, og det er et problem, fordi vi så ikke ved, hvor stort problemet er, og hvor vi bedst kan skrue. Og på den måde kan produktioner også belønnes, når de implementerer værktøjerne.

Til det er Co2 beregneren et helt vildt effektivt, der allerede bliver brugt i Frankrig, Belgien og England (f.eks. BAFTA og Albert). Man indtaster forskellige værdier – for eksempel, hvilken type transport, man har brugt og afstand, og sådan udregnes filmens samlede Co2 aftryk.

Vi har udviklet KlimaKlappet til danske produktioner, og vi arbejder for, at brugen af beregnere vil blive en fast del af dansk film og tv produktion, blandt andet gennem vores tilbud om impact assessment af produktioner.

UDPEGEDE PERSONER, DER HAR STYR PÅ DET

Vi har introduceret nogle initiativer, der arbejder med at skabe incitament for at arbejde med bæredygtig filmproduktion. Nu vil vi gerne komme lidt an på, hvordan det kan implementeres.

Jordnær Creative har en Eco Manager og en Grøn Løber, der står klar til at hjælpe produktioner med at implementere metoder og værktøjer i work-flow. At give ansvaret for bæredygtighed til bestemte personer er en model, der også bliver brugt i USA.

Eco manager grønne løbere implementering af bæredygtige metoder

Kvinden bag Earth Angel, Emellie O’Brien, har blandt andet været eco-supervisor på The Amazing Spiderman 2. Her sørgede hun for, at 72 ton madaffald og kompost blev sendt til genbrug, at 775 ton materialer undgik forbrænding og 49 ton set-konstruktion blev videresolgt eller doneret.

Det er et godt eksempel på, at én kvinde kan gøre en stor forskel på en produktion. Uden hende, havde der været store mængder spild, hvilket jo desværre er normen for produktioner i dag.

Implementeringen af metoder ved en ‘eco-manager’ og ‘green runner’ skal ske sideløbende med en generel bevidstgørelse blandt kreative crews. Det bringer os til næste punkt: Undervisning og uddannelse.

BÆREDYGTIG (VIDERE)UDDANNELSE

En del af initiativerne i EU har et fokus på uddannelse. Interessen for danske serier og talenter gør, at der er brug for flere filmfolk i den danske branche. Det er jo en fantastisk nyhed, og en oplagt mulighed for at gøre bæredygtighed til en naturlig del af arbejdet med film!

Det er der så mange gode grunde til, og du kan jo læse vores første indlæg, hvis du gerne lige vil have dem opfrisket.

Jordnær Creative tilbyder workshops og undervisning, og vi kommer meget gerne ud til produktionsselskaber og uddannelsessteder. Det er vigtigt at give dem, der arbejder med film konkrete værktøjer OG at inspirere dem til at bruge dem.

Josefine Madsen Anne Ahn Lund undervisning bæredygtige initiativer

I samarbejde med uddannelsesinstitutioner og produktionsselskaber

Vi skal uddanne den næste generation, men også opkvalificere dem, der har en lang liste credits.

I Tyskland har ‘Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein’ siden 2013 arbejdet sammen med ‘The Hamburg Media School’.  Gennem deres ‘green shooting card‘ bliver de studerende introduceret til bæredygtige metoder og værktøjer. VAF i Flandern arbejder med talent-udvikling gennem workshops og undervisning på de fem vigtigste filminstitutioner i regionen.

I Miami finder der endda en master uddannelse i bæredygtig filmproduktion. Det blev igangsat af Meryl Shriver-Rice, som vi havde fornøjelsen af at møde på en konference om bæredygtig filmproduktion i London.

Uddannelsen af dem, der allerede arbejder i de kreative brancher, går på at bevidstgøre de kreative crews. I Frankrig tilbyder EcoProd undervisning og workshops, og Green Shoot i England træner crew-medlemmer til at tage ansvar for bæredygtighed i de forskellige produktionsled.

Skriv endelig til os, hvis du gerne vil have nogen til at sætte tankerne i gang i dit undervisningslokale!

INNOVATION & TEKNOLOGI: KALDER ALLE KREATIVE NØRDER!

Nye tider, ny typer udledning og affald

I dag er produktioner fuldstændig afhængige af elektronik. Og elektronik bliver ikke kun brugt i forbindelse med optagelserne, men også til at opbevare og streame data.

Dansk Energi har opgjort, at en times streaming svarer til at koge 8 liter vand. Hvis du ser 1 times Netflix hver dag, svarer det til at flyve næsten 200 km. Det affald, der kommer ud af det, E-waste, er et kæmpe problem. I dag bliver store mængder E-waste fra Europa eksporteret til Afrika, hvor der hverken er styr på, hvad det gør ved mennesker eller miljøet.

Vi skal derfor opfinde ny teknologi og nytænke metoder til ansvarlig anskaffelse og bortskaffelse af elektronik.

Lights, camera, action! Energiforbrug på set

Vender vi blikket tilbage til settet, er der nogle gode eksempler fra animations-grenen i Frankrig.

TeamTo bruger et dobbelt-flow ventilationssystem, der gør, at de kan genbruge 80% af deres varme. Stimergy har udviklet en digital boiler, der gør det meget nemmere at genbruge varme. Energien fra Stimergy bruges på den måde til at opvarme en svømmehal i Paris:

Et andet lidt sjovt eksempel er den belgiske arkitekt, Aude-Line Dulière, der vandt Wheelwright prisen. Med sit projekt ‘Crafted Images: Materials Flow, Techniques and Reuses in Set Construction Design’ udforsker hun metoder til genbrug af materialer.

,,The movie industry has the potential to offer clues for streamlining material flows and offers opportunities for experimentation on sustainability for contemporary architectural practice.” Aude-Line Dulière

Vi synes, det er så vigtigt at se på potentialet i at arbejde med bæredygtig produktion! En vigtig del af, at gøre det nemmere og billigere, er at strømline leverandørsamarbejder. Det vil vi gerne vil komme lidt ind på til sidst.

SAMARBEJDER MED GRØNNE LEVERANDØRER

Hvis de kreative brancher kan opbygge samarbejder med grønne leverandører, bliver det på sigt billigere at producere bæredygtigt. Det gælder catering, materialer til set og kostumer, og alt det, en produktion normalt skal købe ind eller anskaffe sig.

I Frankrig har EcoProd lavet et ‘Commitment Charter’ som én af deres værktøjer til bæredygtig film og TV produktion. Det gør udbuddet af grønne leverandører større, fordi de skriver under på, at de gerne vil blive mere bæredygtige, og samtidigt modtage løbende rådgivning fra EcoProd.

Vi vil også gerne skabe et bindeled mellem bæredygtige leverandører og producenter. Det gør nemlig efterspørgslen større. Derfor udvider vi løbende vores grønne database, der skal gøre det nemt for danske produktioner at mindske deres aftryk.

Kender du til bæredygtige initiativer fra de kreative brancher i Danmark? Skriv til os! I fremtiden vil vi dykke ned i flere initiativer og snakke med de seje first-movers, der står bag.